FGFC Logo

News

Voir toutes les news Notice légale

100komma7: Dossier vum Dag

Moderniséierung vun de Gemengen

Mat der Reform vum Statut vum Gemengebeamte gi verschidde Carrièrë revaloriséiert. Schäfferéit mussen awer och an Zukunft ee pluriannuelle politeschen Aarbechtsprogramm opstellen. All d'Gemenge kréien iwwerdeems ee geneeën Organigramm, deen d'Missiounen an d'Responsabilitéite vu jiddwer Beamte festleet. D'Zil vun der Reform ass ënnert anerem d'Gemengen ze moderniséieren.

Méi dozou am Dossier vum Carole Schimmer: Link Audio