Signature_Accord_EM

Enseignement musical: Accord tëschent Regierung an FGFC an ACEN


An der Annexe fannt dir e gemeinsame Communiqué de Presse vum Inneministère an der Education Nationale betreffend en Accord, dee mir als FGFC, zesumme mat der ACEN, mat der Regierung fonnt hunn. All dëst geschitt a Relatioun mat enger scho längst iwwerfälleger Revalorisatioun vun de Carrièrë vun de Chargés de Cours am Enseignement musical.

Net zulescht op Drock vun de Gewerkschaften hin, war d’Regierung bereet, ouni datt de Projet de loi iwwert d’Refonte vum ganzen Enseignement musical iwwerhaapt deposéiert ass, schonns am Virfeld en Accord fir déi Leit op den Dësch ze leeën, déi elo schonns am aktive Service sinn. Trotzdeem bleift dat Ganzt am Fong näischt aneschters, wéi eng gerecht Upassung vun de Chargésgehälter un d’Reforme vun der ganzer Fonction Publique, déi zënter September 2017 am Gemengesecteur en vigeur ass.

Als FGFC si mir nach ëmmer en Attente vum konkreten Text betreffend de Gesetzesprojet iwwert d’Refonte vum ganzen Enseignement musical. No der Rentrée wäerte mir eis hei mat konkrete Positiounen zu Wuert mellen, wat den Inhalt heivunner betrëfft. Dëse Projet de loi geet nämlech vill méi an d’Déift vun der Organisatioun, an dem Erhalt vun der Qualitéit am Enseignement musical.

Affaire à suivre …. deemno.

Communiqué de presse