congé_temps-partiel

Nei Dispositiounen zum Congé extraordinaire an Temps partiel !


Ab elo ass et fir d’Gemengebeamten an Employéën méiglech 90%, 80%, 75%, 70%, 60%, 50%, oder 40% à temps partiel ze schaffen. De vulgariséierten Text betreffend de Règlement grand-ducal vum 31. August 2018 fannt der hei:

Fonctionnaire : http://www.fgfc.lu/page/libdoc/35/26/FRE/index.html

Employé com : http://www.fgfc.lu/page/libdoc/35/81/FRE/index.html

Ënnert anerem huet d’Regierung de Pappe-Congé, e grousst Sozial-Thema virun der Vakanz, op 10 Deeg gehéicht (par Analogie zum Privatsekteur).

Och hei fannt der den nei adaptéierten Tableau op eisem Site:

Fonctionnaire : http://www.fgfc.lu/page/libdoc/42/32/FRE/index.html

Employé com : http://www.fgfc.lu/page/libdoc/42/75/FRE/index.html

Wéi schonns matgedeelt ass de Congé extraordinaire vun de Salariéen am Gemenge-Secteur déi ënnert dem Code de Travail schaffen, scho méi laang rechtskräfteg.

De neien Congé extraordinaire soll réckwierkend op den 1. Januar 2018 geschëllt sinn. Dës Dispositioun stécht awer nach an der Prozedur.