SANTE_LUX

Gesondheetsministère - COVID-19


Um Site vum Gesondheetsministère fannt Dir all nëtzlech Informatiounen a Recommandatiounen zum Coronavirus.
Desweideren soll een op der HOTLINE: 8002 8080 uruffen, wann Dir Symptomer hutt respektiv präzis Froen.

Ministère de la Santé:  https://msan.gouvernement.lu/lb/dossiers/2020/corona-virus.html

Wann een Informatiounen respektiv Hëllefstellung brauch, betreffend Primärschoul oder de Lycée, gëllt folgende Link: http://schouldoheem.lu/lu