new_yves cruchten

Yves Cruchten


De President vun der LSAP an aller Éierlechkeet

"...Wat, mengen ech, vun de Leit dobaussen, ëmmer méi erwaart gëtt, ass, datt d’Politiker sech authentesch weise wéi se sinn: Mënsche matt Häerz a Séil, wéi mir all. Dëst implizéiert awer och, datt de Politiker och zougestane gëtt, datt se Feeler maachen. Dat fäerten ech gëtt heiansdo vergiess."

Dir kënnt méi heiriwwer am nächsten FGFC Mag liesen.