FGFC_POLITQUE

FGFC - Vision politique


D’FGFC fokusséiert sech eenzeg an eleng op de Gemengesecteur, nom Motto: « do one thing and do it well ».

D’Membere vum FGFC-Bureau exécutif élargi presentéieren hir Vision politique, déi eestëmmeg um leschte Comité directeur ugeholl ginn ass. D’Gemengepersonal awer och d‘Politik soll wëssen, wat der FGFC hir Prioritéiten an Ziler zu folgende Sujete sinn (klick op d'Iwwerschrëft fir méi Info):

D’FGFC Gewerkschaft vum Gemengepersonal vertrëtt dat gesamt Gemengepersonal - sief dat ënnert dem Regime vum Employé communal, dem Statut vum Fonctionnaire communal oder dem Regime vum Salarié communal.

Als sektoriell representativ Gewerkschaft ass d’FGFC féierend a béiden Institutiounen(*) an deenen iwwert d‘Zukunft a legislativ Texter vum Gemengesecteur verhandelt gëtt.

Zesumme mat eise kompetente Personaldelegéierten an engagéierte Membere setze mir eis souwuel fir d’Gemengepersonal wéi och fir e kompetitive Gemengesecteur an.

D’FGFC steet fir kommunal Identitéit, Proaktivitéit a Participatioun.

FGFC - Jo fir d’Gemengepersonal

 

(*)
Chambre professionnelle du secteur public CHFEP
Missions : soumettre au Gouvernement toutes propositions concernant l'organisation des services, ainsi que l'amélioration des conditions et des méthodes de travail; fournir des avis sur les lois avant le vote définitif par la Chambre des députés…

FGFC 4 de 5 mandats (Ogbl/ Landesverband: 1 mandat)

Commission centrale
Missions: consultation, concertation et négociation avec la Ministre de l’Intérieur et le patronat pour tout ce qui concerne la situation statutaire, financière et sociale du personnel des communes…
FGFC 5 de 6 mandats (Ogbl/ Landesverband: 1 mandat)