Gewerkschaft vum Gemengepersonal
Congrès
25.10.2021

FGFC erfënnt sech nei: kommunal, proaktiv, partizipativ

Extraordinaire Kongress vun der FGFC

Leschte Freiden hate mir als FGFC, à huit clos, eisen extraordinaire Kongress. Heibäi sinn eis nei Statutten definitiv an eestëmmeg ugeholl ginn. Soumadder ass de Grondsteen fir eng moderniséiert FGFC geluecht.

Wéi geet et ? Soutien psy
Index2021
15.10.2021

Indextranche op den 1. Oktober 2021

Wéi de Statec de 6. Oktober annoncéiert huet, ass op den 1. Oktober 2021 eng Indextranche erfall.

All weider Informatiounen zum neien Index an deenen adaptéierte Punktwerter fannt Daer bei eis um Site

sommeil 1
12.10.2021

Fâché avec Morphée ?

Handicapante voire dangereuse sur le long terme, l’insomnie touche de plus en plus de personnes et dormir mal la nuit, c’est bien souvent vivre mal le jour...

 
Nouveau bureau exécutif
25.10.2021

FGFC mat neier Equipe an d‘Zukunft

Extraordinaire Kongress vun der FGFC

Innerhalb vun enger interner Campagne ënnert dem Numm “GoTeam” hu mir jonk Kolleeginnen a Kolleege fonnt, déi d‘Verantwortung iwwerhuelen fir am Intérêt vun enger moderner, biergernoer Entwécklung vum gesamte Gemengesecteur, sech perséinlech z‘engagéieren.

Studentefoire
25.10.2021

Studentefoire 2021

Dëst Joer fënnt d’Studentefoire nees an digitaler Form statt a mécht hir virtuell Dieren vum Donneschden 28. bis de Freideg 29. Oktober 2021 op.  Dir fannt eise virtuelle Stand: « FGFC - Ton futur job à la commune » ënnert folgendem Internetlink:
https://www.studentefoire.lu/2021/

CovidCheck_FAQ
21.10.2021

CovidCheck-Gesetz - Matt gesondem Mënscheverstand ? Gare aux abus !

Den Inneminsitère gëtt mat Hëllef vun zwou Circulairen Präzisiounen zu den neie CovidCheck Mesuren a gëtt konkret Äntwerten op wichteg Froen.

Mir hunn Deeler dovunner op Lëtzebuergesch résuméiert.

news lydie
20.10.2021

Lydie Polfer

"Mir hunn d’Moyenen an den Terrain, trotzdem komme mer net schnell genuch weider..."