INDEX202309

Indextranche op den 1. September 2023


Op den 1. September 2023 ass eng Indextranche erfall.

All weider Informatiounen zum neien Index an deenen adaptéierte Punktwerter fannt Dir bei eis um Site

Fir de Fonctionnaire : http://www.fgfc.lu/page/libdoc/76/134/ENG/index.html

Fir den Employé communal : http://www.fgfc.lu/page/libdoc/76/135/ENG/index.html